Kategorie

Obchodní podmínky a GDPR

Provozovatel a kontakt

Zaparkorun s.r.o. - Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3 - Žižkov, IČ: 04926889, DIČ: CZ04926889 - Plátce DPH

Telefon: +420 228 229 967, e-mail: info@naau.cz.

V případě dotazů nám prosím napište. Na Vaše dotazy odpovíme nejpozději do 24 hodin.

Adresa pro reklamace a vracení zboží je: Zaparkorun s.r.o., V Honech 690, 250 67, Klecany

 

1) Nákup v obchodě a bezpečnost dat

Objednávku lze uskutečnit i bez registrace. Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě NAAU.CZ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Souhlasem s obchodními podmínkami dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení z internetového obchodu NAAU.CZ, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Službu zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit na e-mailové adrese: info@naau.cz. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku, i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoli. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

3) Storno objednávky

Žádost o storno objednávky můžete poslat e-mailem info@naau.cz nebo přes kontaktní formulář. Při žádosti o storno objednávky uveďte prosím číslo objednávky.

 

4) Slevové kupóny a jejich uplatnění

Všechny slevové kupóny mají omezenou platnost, a to 3 dny od dne doručení zákazníkovi.

Slevové kupóny nelze v žádném případě kombinovat. Vždy lze uplatnit jen 1 slevový kupón.

Pro úspěšné uplatnění musí být slevový kupón zadán přímo zákazníkem do políčka "Slevový kód" na objednávkovém formuláři, a to před potvrzením objednávky kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku".

 

5) Doprava zdarma a její uplatnění

Doprava zdarma platí pro všechny objednávky ve výsledné hodnotě vyšší než 2 000 Kč.

V případě uplatnění slevového kupónu se výsledná hodnota objednávky počítá jako součet hodnoty zboží v košíku, mínus sleva uplatněná slevovým kupónem.

Příklad č.1: Je-li součet hodnoty zboží v košíku např. 2 010 Kč a zákazník uplatní slevový kupón ve výši 50 Kč, výsledná hodnota objednávky je 1 960 Kč a doprava zdarma nebude uplatněna.

Příklad č.2: Je-li součet hodnoty zboží v košíku např. 2 060 Kč a zákazník uplatní slevový kupón ve výši 50 Kč, výsledná hodnota objednávky je 2 010 Kč a doprava zdarma bude uplatněna.

Doprava zdarma se uplatní automaticky, jakmile výsledná hodnota objednávky překročí 2 000 Kč. Není nutné zadávat slevový kupón.

 

6) Možnosti dopravy a platby

Způsob dopravy a platby si lze vybrat v košíku během procesu dokončování objednávky. Ceny a aktuální informace o možnostech dopravy a platby naleznete zde.

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. V tom případě cena poštovného zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, čímž se snažíme předcházet problémům, které při doručování mohou vzniknout.

Co je dobírka? - Jde pouze o způsob platby. Dobírka je způsob doručení zboží, při kterém příjemce za zboží zaplatí až kurýrovi nebo poštovnímu doručovateli při přijetí zboží.

Co dobírka není? - Dobírka neznamená, že vám bude zboží doručeno přímo na vaší adresu. Pokud si např. zvolíte "Zásilkovna + Dobírka", stále si budete muset pro zboží zajít na vybranou pobočku zásilkovny, kde za zboží zaplatíte při převzetí.

 

6.1) Zboží doručované Českou poštou

Cena poštovného nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude kupující zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je 10 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy navýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze při převzetí.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě (je-li zásilka viditelně poškozena) nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání zásilky je kupující informován e-mailem.

 

6.2) Zboží doručované kurýrní službou

V závislosti na charakteru zboží nabízíme možnost přepravy kurýrními službami. Rozměrnější položky je možné doručit pouze přepravcem INTIME.

 

6.3) Zboží doručované na výdejní místo Zásilkovny

Zboží je doručeno na výdejní místo Zásilkovny zpravidla následující pracovní den po odeslání objednávky. Na výdejní místo není možné doručit rozměrnější zásilky.

 

7) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datem převzetí zboží. Na zboží poskytujeme záruční dobu 24 měsíců, pokud není v detailu zboží uvedeno jinak. Záruční lhůta na zboží zakoupené pro podnikatelské účely je 12 měsíců. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 dní jako náhrada za čas dopravy. Prodejní doklad kupující obdrží e-mailem.

DŮLEŽITÉ! V případě nákupu zařízení pro ukládání dat v počítačovém systému, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení. Záruka však tímto upozorněním není omezena. V případě oprávněné reklamace je naší povinností proplatit nebo poskytnout náhradu za hardware. Nepřebíráme však žádné záruky za ztrátu či škodu související s uloženými daty, softwarem, či připojeným zařízením třetích stran.

 

8) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

9) Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Nejdéle do 14 dní od doručení vašeho oznámení vracíme peníze. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení - toto musí odsouhlasit obě strany.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě vrácení zboží tedy doporučujeme vracet zboží kompletní, nepoškozené, a včetně originálního balení.

 

10) Reklamace - reklamační řád

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě, že jste zboží obdrželi poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě č.7 obchodních podmínek.

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Peníze vám budou vráceny na bankovní účet. Vaše číslo účtu nám prosím sdělte e-mailem info@naau.cz nebo přes kontaktní formulář.

 

11) Reklamace - jak postupovat při vracení zboží

Adresa pro reklamace a vracení zboží je: Zaparkorun s.r.o., V Honech 690, 250 67, Klecany

Reklamovaný výrobek zašlete vámi zvoleným přepravcem na výše uvedenou adresu a ke zboží přiložte doklad o koupi.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, či jinému znehodnocení původních obalů.

Z důvodu hygienických nařízení bude zboží k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky. V případě, že Vám bude zasíláno nové zboží budete informováni e-mailem o expedici balíku a termínu doručení.

 

12) Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00, Praha 2

Web: https://adr.coi.cz
E-mail: adr@coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Obchodní podmínky jsou platné k 23.1.2020. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkujeme Vám za důkladné pročtení obchodních podmínek před Vaším nákupem.

 

 

GDPR - Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zaparkorun s.r.o., IČ: 04926889, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3 - Žižkov (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou - adresa: Zaparkorun s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3 - Žižkov, e-mail: info@naau.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (hosting) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

GDPR podmínky nabývají účinnosti dnem 22.5.2018.

 

 

V případě dalších dotazů nám prosím napište. Na vaše dotazy odpovíme nejpozději do 24 hodin.

Děkujeme, že u nás nakupujete! Jsme tu pro vás :) NAAU.CZ

 

NAAU.CZ - Nakupuji srdcem