Kategorie

Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Zboží bylo bez problémů doručeno, doporučuji.

2019-11-9

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
S dodanym zbozim jsem spokojena

2019-11-9

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
bezproblémová objednávka s včasným doručením vybraného zboží

2019-11-1

Ověřený zákazník
4.504.504.504.504.50
Přehledné uspořádání stránek, lehká orientace

2019-10-29

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlé dodání zboží,komunikace obchodu.

2019-10-28

Obchodní podmínky:

 

Provozovatel internetového portálu

Zaparkorun, s.r.o. - Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 04926889, DIČ: CZ04926889

 

Prodejce

Lenka Schmidtová - Malkovského 586, 199 00 Praha IČ: 01817922, DIČ: CZ8455038581 - Jsme plátci DPH

 

Odpovědná osoba a kontakt

Peter Schmidt - 606 568 303 - info@naau.cz

 

Provozní doba - nonstop

 

1) Nákup v obchodě a bezpečnost dat

Objednávku lze uskutečnit i bez registrace. Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě NAAU.CZ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Souhlasem s obchodními podmínkami dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení z internetového obchodu NAAU.CZ, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Službu zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit na e-mailové adrese: info@naau.cz. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku, i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoli. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

3) Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

4) Možnosti dopravy a platby

Způsob dopravy a platby si lze vybrat v košíku během procesu dokončování objednávky. Ceny a aktuální informace o možnostech dopravy a platby naleznete zde.

Co je dobírka? - Jde pouze o způsob platby. Dobírka je způsob doručení zboží, při kterém příjemce za zboží zaplatí až kurýrovi nebo poštovnímu doručovateli při přijetí zboží.

Co dobírka není? - Dobírka neznamená, že vám bude zboží doručeno přímo na vaší adresu. Pokud si např. zvolíte "Zásilkovna + Dobírka", stále si budete muset pro zboží zajít na vybranou pobočku zásilkovny, kde za zboží zaplatíte při převzetí.

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. V tom případě cena poštovného zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, čímž se snažíme předcházet problémům, které při doručování mohou vzniknout.

Cena poštovného nezahrnuje žádné další služby, protože je dopravci nenabízí. Pokud nebude kupující zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je 10 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy navýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze při převzetí.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání zásilky je kupující informován e-mailem.

 

5) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datem převzetí zboží. Na zboží poskytujeme záruční dobu 24 měsíců, pokud není v detailu zboží uvedeno jinak. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 dní jako náhrada za čas dopravy. Daňový doklad kupující obdrží e-mailem.

DŮLEŽITÉ! V případě nákupu zařízení pro ukládání dat v počítačovém systému, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení. Záruka však tímto upozorněním není omezena. V případě oprávněné reklamace je naší povinností proplatit nebo poskytnout náhradu za hardware. Nepřebíráme však žádné záruky za ztrátu či škodu související s uloženými daty, softwarem, či připojeným zařízením třetích stran.

 

6) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

7) Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Nejdéle do 14 dní od doručení vašeho oznámení vracíme peníze. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení - toto musí odsouhlasit obě strany.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

 

8) Reklamace - reklamační řád

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě, že jste zboží obdrželi poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě č.7 obchodních podmínek.

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Peníze vám budou vráceny na bankovní účet. Vaše číslo účtu nám prosím sdělte e-mailem nebo telefonicky.

 

9) Reklamace - jak postupovat při vracení zboží

Adresa pro reklamace je: Peter Schmidt, Dyjská 845/4, 196 00, Praha - Čakovice

Reklamovaný výrobek zašlete vámi zvoleným přepravcem na výše uvedenou adresu a ke zboží přiložte doklad o koupi.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, či jinému znehodnocení původních obalů.

Z důvodu hygienických nařízení bude zboží k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky. V případě, že Vám bude zasíláno nové zboží budete informováni e-mailem o expedici balíku a termínu doručení.

 

10) Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00, Praha 2

Web: https://adr.coi.cz
Email: adr@coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 24.10.2019. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkujeme Vám za důkladné pročtení obchodních podmínek před Vaším nákupem.

 

V případě dalších dotazů nám prosím Napište nebo volejte na zákaznickou linku, tel.: 606 568 303

Jsme tu pro Vás :) NAAU.CZ

 

NAAU.CZ - Nakupuji srdcem